Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Κινούμενο κείμενο

Θέλετε να γράψετε κάποιο κείμενο που να κινείτε σε ανάρτησή σας η σε html gadget
Χωρίς συνδέσεις με άλλες σελίδες ,spam κτλπ κανένα πρόβλημα

Απλό κινούμενο κείμενο
Με την επόμενη ετικέτα μπορούμε να κάνουμε κάποιο κείμενο να κινείτε από δεξιά προς τα αριστερά(προεπιλογή ) γράφουμε πρώτα την ετικέτα <marquee>
μετά το κείμενο που θέλουμε να κινείτε και μετά το κλείσιμο της ετικέτας</marquee>
πχ <marquee>εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

εδώ γράφουμε το κείμενο

Από αριστερά προς τα δεξιά από κάτω από πάνω
Αν θέλουμε το κείμενο από αριστερά προς τα δεξιά προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα
μόνο (όχι στο κλείσιμό της) το direction="right" και γίνεται
<marquee direction="right">
Πχ <marquee direction="right">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρησιμοποιούμε το up, left, down


Κινούμενο κείμενο με φόντο
Αν πίσω από το κείμενο θέλουμε να βάλουμε κάποιο χρώμα προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα bgcolor="εδώ γράφουμε το χρώμα"
Ποιο κάτω θα δουμε τα ονόματα και τους κωδικούς από διάφορα χρώματα
πχ<marquee bgcolor="red"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>


εδώ γράφουμε το κείμενο


Stop με ποντίκι
για να σταματάει το κείμενο όταν φέρνουμε το ποντίκι στο κείμενο και όταν το παίρνουμε να ξανακινείτε βάζουμε μέσα στην ετικέτα onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"

πχ <marquee direction="right"onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

το κουλουράκι είναι ( ) χωρίς κενό

Χρώμα γραμματοσειράς
αν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμματοσειράς προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα <marquee style="color: εδώ γράφουμε το χρώμα ">

πχ<marquee style="color: red"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Ταχύτητα κειμένου
μπορόμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα του κειμένου προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα
scrollamount="6" scrolldelay="90"και θα γίνει <marquee scrollamount="6" scrolldelay="90">
αλλάζοντας τους αριθμούς βρίσκουμε πιο μας αρέσει

πχ<marquee scrollamount="10" scrolldelay="200"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

πχ<marquee scrollamount="8" scrolldelay="150"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Μεγεθος γραμματοσειράς
για να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα style="font-size: μέγεθος γραμματοσειράς pt"και έχουμε
<marquee style="font-size: 18pt">

Πχ <marquee style="font-size: 10pt">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="font-size: 15pt">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Προσθήκη πλαισίου
Για να προσθέσουμε ένα πλαίσιο γύρω από το κείμενο προσθέτουμε μεσα στην style="border: παχος γραμής πλαισίου px solid χρώμα"
Γίνετε <marquee style="border: 8px solid blue" >

Πχ <marquee style="border: 1px solid red" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="border: 8px solid blue" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Αλαγή πλάτους πλαισίου
Αν θέλουμε να μπορούμε να αλάξουμε το πλάτος του πλαισίου προσθέτουμε μέσα στην ποηγούμενη ετικέτα το ; " width="πλάτος"με τον τρόπο που βλέπουμε ποιο κάτω

Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " width="100" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Αλαγή ύψους πλαισίου
Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για το ύψος αντι για ; " width="πλάτος"
Βάζουμε το ; " height="υψος"
<marquee style="border:1px solid red " height="1" >

Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " height="1"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " height="100"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Και τα δύο
Πχ <marquee style="border:1px solid red; " width="100" height="10" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Πχ <marquee style="border:1px solid red; " width="10" height="100" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Στυλ γραματοσειράς

1:Για να κάνουμε τα γράματα πλάγια
style="font-style: italic"και γίνεται
<marquee style="font-style: italic" >

Πχ <marquee style="font-style: italic" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

2:Για να κάνουμε τα γράμματα εντονα προσθέτουμε μέσα στην ετικέτα
style="font-weight: bold" και γίνεται <marquee style="font-weight: bold" >


Πχ <marquee style="font-weight: bold" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Η και τα δύο μαζί

Πχ <marquee style="font-weight: bold; font-style: italic" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Για να δοκιμάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας δεν είναι απαραίτητο να είστε στο ίντερνετ
Ανοίγουμε το σημειωματάριο (ανοιγμα- όλα τα προγράμματα –βοηθήματα- σημειωματάριο
Γράφουμε τον κώδικα και αποθηκεύουμε σαν html πχ test.html
Το αποτέλεσμα της αποθήκευσής μας ανοίγει σαν ιστοσελίδα και βλέπουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ