Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Κάτι έτρεξε

Για κάποιο λόγο η ανάρτησή μου για κινούμενο κείμενο έμπλεξε τα μπούτια της
Δεν μπορώ να ξέρω ποιός φταίει και τί την ξανα έβαλα ανανεωμένη
αν ξανα κάνουν τα ίδια και κάποιος χρειαστεί την ανάρτηση πέστετο μου να σας την στείλω με mail

Όταν θέλουμε να δημοσιευσουμε ένα κώδικα html για να μην γίνει επεξεργασία

απο τον επεξεργαστή της ανάρτησης αντικαθιστούμε στις ετικέτες το
αυτά εμφανιζόταν κανονικά και όχι όπως έπρεπε δηλαδή >και <

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Κινούμενο κείμενο

Θέλετε να γράψετε κάποιο κείμενο που να κινείτε σε ανάρτησή σας η σε html gadget
Χωρίς συνδέσεις με άλλες σελίδες ,spam κτλπ κανένα πρόβλημα

Απλό κινούμενο κείμενο
Με την επόμενη ετικέτα μπορούμε να κάνουμε κάποιο κείμενο να κινείτε από δεξιά προς τα αριστερά(προεπιλογή ) γράφουμε πρώτα την ετικέτα <marquee>
μετά το κείμενο που θέλουμε να κινείτε και μετά το κλείσιμο της ετικέτας</marquee>
πχ <marquee>εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

εδώ γράφουμε το κείμενο

Από αριστερά προς τα δεξιά από κάτω από πάνω
Αν θέλουμε το κείμενο από αριστερά προς τα δεξιά προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα
μόνο (όχι στο κλείσιμό της) το direction="right" και γίνεται
<marquee direction="right">
Πχ <marquee direction="right">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χρησιμοποιούμε το up, left, down


Κινούμενο κείμενο με φόντο
Αν πίσω από το κείμενο θέλουμε να βάλουμε κάποιο χρώμα προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα bgcolor="εδώ γράφουμε το χρώμα"
Ποιο κάτω θα δουμε τα ονόματα και τους κωδικούς από διάφορα χρώματα
πχ<marquee bgcolor="red"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>


εδώ γράφουμε το κείμενο


Stop με ποντίκι
για να σταματάει το κείμενο όταν φέρνουμε το ποντίκι στο κείμενο και όταν το παίρνουμε να ξανακινείτε βάζουμε μέσα στην ετικέτα onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()"

πχ <marquee direction="right"onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

το κουλουράκι είναι ( ) χωρίς κενό

Χρώμα γραμματοσειράς
αν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα της γραμματοσειράς προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα <marquee style="color: εδώ γράφουμε το χρώμα ">

πχ<marquee style="color: red"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Ταχύτητα κειμένου
μπορόμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα του κειμένου προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα
scrollamount="6" scrolldelay="90"και θα γίνει <marquee scrollamount="6" scrolldelay="90">
αλλάζοντας τους αριθμούς βρίσκουμε πιο μας αρέσει

πχ<marquee scrollamount="10" scrolldelay="200"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

πχ<marquee scrollamount="8" scrolldelay="150"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Μεγεθος γραμματοσειράς
για να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου προσθέτουμε μεσα στην ετικέτα style="font-size: μέγεθος γραμματοσειράς pt"και έχουμε
<marquee style="font-size: 18pt">

Πχ <marquee style="font-size: 10pt">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="font-size: 15pt">εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Προσθήκη πλαισίου
Για να προσθέσουμε ένα πλαίσιο γύρω από το κείμενο προσθέτουμε μεσα στην style="border: παχος γραμής πλαισίου px solid χρώμα"
Γίνετε <marquee style="border: 8px solid blue" >

Πχ <marquee style="border: 1px solid red" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="border: 8px solid blue" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Αλαγή πλάτους πλαισίου
Αν θέλουμε να μπορούμε να αλάξουμε το πλάτος του πλαισίου προσθέτουμε μέσα στην ποηγούμενη ετικέτα το ; " width="πλάτος"με τον τρόπο που βλέπουμε ποιο κάτω

Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " width="100" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Αλαγή ύψους πλαισίου
Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και για το ύψος αντι για ; " width="πλάτος"
Βάζουμε το ; " height="υψος"
<marquee style="border:1px solid red " height="1" >

Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " height="1"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>
Πχ <marquee style="border:1px solid red ; " height="100"> εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Και τα δύο
Πχ <marquee style="border:1px solid red; " width="100" height="10" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Πχ <marquee style="border:1px solid red; " width="10" height="100" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Στυλ γραματοσειράς

1:Για να κάνουμε τα γράματα πλάγια
style="font-style: italic"και γίνεται
<marquee style="font-style: italic" >

Πχ <marquee style="font-style: italic" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

2:Για να κάνουμε τα γράμματα εντονα προσθέτουμε μέσα στην ετικέτα
style="font-weight: bold" και γίνεται <marquee style="font-weight: bold" >


Πχ <marquee style="font-weight: bold" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Η και τα δύο μαζί

Πχ <marquee style="font-weight: bold; font-style: italic" >εδώ γράφουμε το κείμενο</marquee>

Για να δοκιμάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας δεν είναι απαραίτητο να είστε στο ίντερνετ
Ανοίγουμε το σημειωματάριο (ανοιγμα- όλα τα προγράμματα –βοηθήματα- σημειωματάριο
Γράφουμε τον κώδικα και αποθηκεύουμε σαν html πχ test.html
Το αποτέλεσμα της αποθήκευσής μας ανοίγει σαν ιστοσελίδα και βλέπουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Απλές ετικέτες html

H HTML είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμηση σελίδων του World Wide Web (ή απλά ιστού: Web). Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού. Χρησιμοποιείται για να σημαίνει ένα τμήμα κειμένου και να το κάνει να εμφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την μορφοποίηση κειμένου, αλλά μεγάλωσε και ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές κ.α.
Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από ετικέτες για την μορφοποίηση κειμένου, για την δημιουργία συνδέσμων (links) μετάβασης ανάμεσα των σελίδα, για την εισαγωγή εικόνων, ήχου κ.α. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο HTML τα στοιχεία (ετικέτες) μεταφράζονται σε κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της σελίδας.

Για να γράψουμε μια λέξη με έντονα γράμματα (bold)


<b>εδώ γράφουμε το κείμενο</b>

Το κείμενο θα φαίνεται
εδώ γράφουμε το κείμενο

Για να γράψουμε μια λέξη με πλάγια γράμματα (italic)

<i>εδώ γράφουμε το κείμενο</i>
Το κείμενο θα φαίνεται

εδώ γράφουμε το κείμενο

Για να γράψουμε μια λέξη με έντονα και πλάγια γράμματα
<b><i>εδώ γράφουμε το κείμενο</i></b>

Το κείμενο θα φαίνεται
εδώ γράφουμε το κείμενο

Oι τρεις προηγούμενες ετικέτες δουλευουν και στα σχόλια
Oι επόμενες μόνο στα htnl gadget


Για να γράψουμε μια λέξη υπογραμμισμένη

<u>εδώ γράφουμε το κείμενο</u>

Το κείμενο θα φαίνεται
εδώ γράφουμε το κείμενο

Για να γράψουμε μια λέξη με έντονα γράμματα πλάγια και υπογραμμισμένη

<b><u><i>εδώ γράφουμε το κείμενο</i></u></b>

Το κείμενο θα φαίνεται

εδώ γράφουμε το κείμενοΓια να γράψουμε μια λέξη με χρωματιστά γράμματα

<font color="χρώμα">εδώ γράφουμε το κείμενο</font>

Πχ <font color="green">εδώ γράφουμε το κείμενο</font>
το κείμενο θα φαίνεται
εδώ γράφουμε το κείμενο

Κάποια από τα βασικά χρώματα αρκεί να τα γράψουμε με το όνομα τους η τον κωδικό τους.
aqua (#00FFFF)
gray (#808080)
navy (#000080)
silver (#C0C0C0)
black (#000000)
green (#008000)
olive (#808000)
teal (#008080)
blue (#0000FF)
lime (#00FF00)
purple (#800080)
yellow (#FFFF00)
fuchsia (#FF00FF)
maroon (#800000)
red (#FF0000)
white (#FFFFFF)

Για άλλα προσαρμοσμένα χρώματα μπορούμε να γράψουμε τον κωδικό τους

Για να γράφουμε σε διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς

<font size="μέγεθος">εδώ γράφουμε το κείμενο</font>
<font size="5">εδώ γράφουμε το κείμενο</font>

το κείμενο θα φαίνεται
εδώ γράφουμε το κείμενο

το προ καθορισμένο μέγεθος είναι 3
μπορούμε να βάλουμε μεγέθη από 1 -5

Η δοκιμή
Για να δοκιμάσετε το αποτέλεσμα της εργασίας σας δεν είναι απαραίτητο να είστε στο ίντερνετ
Ανοίγουμε το σημειωματάριο
(άνοιγμα- όλα τα προγράμματα –βοηθήματα- σημειωματάριο)

Γράφουμε τον κώδικα και αποθηκεύουμε σαν html πχ test.html

Το αποτέλεσμα της αποθήκευσής μας ανοίγει σαν ιστοσελίδα και βλέπουμε τα αποτελέσματα της εργασίας μας

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Σχόλια και link

Για να εισάγουμε ένα link στα σχόλια μας θα πρέπει να γράψουμε τον παρακάτω κώδικα:
<a href="εδώ γράφουμε το πλήρες url">εδώ γράφουμε το κείμενο</a>

Παράδειγμα:
Επισκεφθείτε το site του <a href="http://wwwiansss.blogspot.com"> ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ</a>
Το αποτέλεσμα θα είναι:Επισκεφθείτε το site του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΠΑ

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Ανώνυμοι και σχόλια

Σε πολλούς φίλους blogger εχω μπεί και έχω διαβάσει παράπονα για σχόλια από ανώνυμους χρήστες .
Μπορούμε να αποκλείσουμε τους ανώνυμους χρήστες από τις ρυθμίσεις
Καρτέλα σχόλια
Ξετσεκάρουμε το
Οποιοσδήποτε περιλαμβάνει και ανώνυμους χρήστες
Τσεκάρουμε το αμέσως επόμενο

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

Παιδική Κακοποίηση - videos


Τα βίντεο αποτελούν μέρος της σειράς που ετοιμάζει το Χαμομηλάκι για την Παιδική
Παιδική Κακοποίηση - videos
Κακοποίηση. Παρακαλούμε προωθήστε το βίντεο σε όσους περισσότερους μπορείτε, για την ενημέρωση όλων μας και την προστασία των παιδιών μας.

1.0 Παιδική Κακοποίηση - ΣωματικήΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΤΕ